0733-67 66 57 info@anotherview.se

Avtalsrörelser och Almedalen

Almega

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag och representerar ett sextiotal olika branscher i tjänstesektorn.

Almega ger medlemsföretagen råd och stöd i alla sorters personalfrågor, från anställning till uppsägning samt förhandlar om cirka 160 olika kollektivavtal varje avtalsperiod. Almega driver också ett omfattande opinionsbildning för tjänstesektorns intressen.

Almegas kommunikationsutmaning har varit att inte fastna i reaktiva kommentarer och inlägg utan istället ta kommandot och skapa en egen agenda för kommunikationsarbetet.

Another View har hjälpt Almega med löpande kommunikationsarbete i avtalsrörelser och vid arbetstoppar, bland annat som tillförordnad Presschef mars- juni 2016. Vi var även huvudprojektledare för Almegas aktiviteter under Almedalsveckan 2017. I arbetet ingick bl a att leda projektgruppens arbete, hålla i månadsmöten med övriga intressenter, presentera innehållsidéer och medverkandealternativ, upphandla kringtjänster samt praktisk projektledning på plats i Visby.

Referens: Cecilia Wassaether, Kommunikationschef Almega

Hur kan vi jobba ihop?

Vi vill att det ska vara enkelt och roligt att jobba med oss. Hör av dig så pratar vi mer om vad vi kan göra tillsammans.

Another View
Brahegatan 30
114 37 Stockholm

info@anotherview.se
0733-67 66 57