0733-67 66 57 info@anotherview.se

100-åring med ljus framtid

IKEM

IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) företräder svenska och utlandsägda företag. IKEM driver både opinions- och arbetsgivarfrågor under den gemensamma visionen att för hållbar tillväxt utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna.

En av IKEMs stora utmaningar är att försöka påverka den utbredda, ofta negativa bilden av kemikalier i vår vardag. I samband med sitt 100-års jubileum 2017 ville IKEM fokusera på framtiden istället för att se bakåt. Another View tog fram ett koncept för firandet vilket innehöll framtidsseminarium och festmiddag i samband med IKEMs stämma. Som ett led i hundraårsfirandet skapade IKEM även en Framtidsstyrelse som består av unga representanter från medlemsföretag. Framtidsstyrelsen träffas med jämna mellanrum för att utbyta erfarenheter, men också bidra med tankar och synpunkter till IKEM. Framtidsstyrelsen är ett bra sätt för IKEM att berätta om sin verksamhet inom påverkan och arbetsgivarfrågor också på längre sikt. Efter genomförd pilot tar Another View fram ett koncept för framtida Framtidsstyrelser. Syftet är att öka kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom medlemsföretagen, men också att stärka bilden av IKEM.

Referens: Magnus Huss, Förbundsdirektör IKEM

Hur kan vi jobba ihop?

Vi vill att det ska vara enkelt och roligt att jobba med oss. Hör av dig så pratar vi mer om vad vi kan göra tillsammans.

Another View
Brahegatan 30
114 37 Stockholm

info@anotherview.se
0733-67 66 57