0733-67 66 57 info@anotherview.se

Från myndighet till affärsmässigt bolag

Metria

Metria är ett statligt bolag sprunget ur Lantmäteriet. Man verkar på en expansiv marknad med stor potential, med kontor över hela landet och fyra relativt olika affärsområden. Metria har ett stort rekryteringsbehov och arbetar intensivt med att förtydliga varumärket, implementera en starkare affärsmässig kultur, etablera ett mer kommunikativt ledarskap samt skapa större engagemang hos medarbetarna.

Another View är rådgivare till ledningsgruppen i kommunikationsfrågor. Uppdraget omfattar allt från att tillsammans ta fram, implementera och genomföra processer för öka affärsmässigheten bland alla chefer och medarbetare, ge kommunikativt stöd till cheferna, ge stöd i framtagandet av kommunikationsplan, strategi och aktiviteter för sociala medier samt operativt stöd i den kontinuerliga kommunikationen. Vi arbetar även med Employer branding, workshops, chefsdagar och har tagit fram innehåll och struktur för Metrias två dagar långa årliga företagsträff samt tagit fram en krisplan för bolaget.

Referens: Christina Freese Ingesson, Kommunikations- och försäljningschef

Hur kan vi jobba ihop?

Vi vill att det ska vara enkelt och roligt att jobba med oss. Hör av dig så pratar vi mer om vad vi kan göra tillsammans.

Another View
Brahegatan 30
114 37 Stockholm

info@anotherview.se
0733-67 66 57